-:-แก่นนคร แก่นธรรม ๒

posted on 22 Sep 2012 17:05 by thailover in Klon-KhamSorn directory Fiction
 

๗ ทะยานสู่เวิ้งฟ้าหาแนวคิด............คบมวลมิตรบัณฑิตธรรมนำสมัย

ชวนกันชอบกอปรแต่คุณหนุนนำใจ........ยกระดับจิตไว้ให้สังวร

 

๘ ค่อยค่อยย่างก้าวไปไม่รีบเร่ง..........ค่อยค่อยเพ่งจิตกำกับกระทำก่อน

จะปลอดภัยในหนทางอย่างแน่นอน.....แลอย่าจรทางอบายจะวายชนม์

 

๙ อีกมองรอบกายตัวอย่ามัวเผลอ....พานพบเจอสิ่งใดไม่ฉงน

เรียนรู้เขาและรู้เราเข้าใจตน............เดินบนหนทางสติดำริวาง

 

๑๐ มองให้กว้างมองให้ไกลให้ถ้วนถี่.........มองให้ดีมองให้เห็นมิเว้นห่าง

มองให้ครอบมองให้คลุมทุกมุมทาง..........มองสว่างด้วยจิตผ่องของชีวัน

 

๑๑ อยากจะโบกปีกบินยังถิ่นที่.............พึงฤดีปรารถนาที่พาฝัน

ทะยานโยนกระโจนท่องล่องไพรวัลย์.....หนีเมืองอันว้าวุ่นมิคุ้นเคย

 

๑๒ พบหมู่มิตรปักษาอัชฌาสัย.........แวะคุยไประหว่างทางมิวางเฉย

สร้างมิตรดีกว่าศัตรูจริงนักเอย..........กาลล่วงเลยหากสัมพันธ์นั้นยั่งยืน

๑๓ ดั่งสุภาษิตลิขิตในครั้งก่อน...........ที่กล่าวสอนการคบมิตรให้จิตชื่น

หากคบพาลพาผิดทุกคราคืน..............คบบัณฑิตอุระรื่นแห่งมรรคา

๑๔ เลือกทางใดโฉบไปตามใจท่าน......แต่อย่าหันห่างศีลธรรมกันเลยหนา

นกฝึกลูกหัดบินเห็นชินตา..............พ่อแม่ค่าควรสอนลูกผูกรอยธรรม

---------------------------------------------------------------------------

ลมหนาว

๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

Comment

Comment:

Tweet