เกือบปีแล้ว...
ที่ไม่ได้แวะเข้ามาเยี่ยมเยียน Exteen
ด้วยเรื่องราวหลาย ๆ อย่าง
บนหนทางชีวิตของมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง
..
...
แต่ทุกสิ่ง
ที่ผ่านเข้ามา
และผ่านออกไปจากชีวิต
ล้วนแล้วแต่ทำให้เราเรียนรู้
เข้มแข็ง
พร้อมสู้
พร้อมรับมือ
..
...
ถือซะว่านั่นคือ สิ่งที่ดี
เป็นประสบการณ์
ที่เราประสบเอง